Algemene informatie
"Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven"


De "Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven" is opgerichtop 27 november 1972Wij bestaan dus op 27 november 2022 50 jaar.

Bij de oprichting heeft de vereniging zich voor de leden ten doel gesteld:

"Het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruime zin des woords".

Zo heeft de vereniging twee geschikte terreinen verkregen t.w. terrein "Oost" en "West" welke gelegen zijn aan de Burg. Kremerweg te Bodegraven welke van de Gemeente Bodegraven gehuurd worden. Het derde volkstuinterrein, welke zich tussen deze twee terreinen bevindt, behoort niet tot de volkstuinvereniging en is in particulier eigendom. Totaal omvatten de twee door de vereniging gehuurde terreinen ongeveer 3,5 ha en is onderverdeeld in kleine percelen van 80, 100 en 120 m2 grootte welke aan de leden verhuurd worden. Sommige leden hebben twee of drie van deze percelen in gebruik. Deze percelen zijn uitsluitend bestemd voor volkstuin- en/of recreatietuin en hebben een permanent karakter.

Op dit moment telt de vereniging zo'n 140 leden. Het gaat hier vooral om mensen van middelbare leeftijd en de "oudere generatie" van de gemeente Bodegraven. Wel is op te merken dat de laatste periode ook jonge mensen interesse hebben voor de hobby tuinieren binnen onze vereniging. Zowel autochtone en allochtone inwoners van Bodegraven bevolken de twee terreinen.
Het bestuur van de volkstuinvereniging heeft als beleid om de multiculturele samenstelling te vergroten om zodoende ook een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip en respect voor elkaar.

De "Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de oprichtingsstatuten zijn officieel en notarieel vastgelegd.
Als aanvulling hierop is er tevens een Huishoudelijk- en Tuinreglement waarin bepalingen die op de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld zijn.
Deze jaarlijkse ledenvergadering wordt de maand maart gehouden.

De vereniging heeft een eigen clubhuis (met elektriciteit- en waterleidingaansluiting) waar vergaderingen van het bestuur worden gehouden, waar de leden in het voorjaar een gratis kopje koffie of thee kunnen nuttigen, en waar zaden, pootgoed en andere tuinbenodigdheden, die door de vereniging centraal ingekocht worden, aan de leden verkocht worden.
De vereniging heeft een nieuwsbrief welke maandelijks verschijnt.

Ook wordt door het bestuur geregeld dat er centraal zaden en pootaardappelen ingekocht worden bij de firma "Garant Zaden", die een uitstekende kwaliteit zaden levert. Deze bestelling vindt plaats in december, en wordt aangekondigd in de nieuwsbrief en per e-mail. Tevens wordt een asortiment pootgoed aangekocht en verkocht aan de leden waarbij de totale opbrengst ten goede komt voor de verenigingskas. Zaken die het bestuur verder regelt voor de leden zijn , het hakselen van takken in het najaar en containers voor de afvoer van afvalhout.